Twee derde arbodiensten schendt privacy niet

2 september 2013 | Door redactie

Uit de poll op de website van Arbo Rendement blijkt dat 8% van de stemmers regelmatig privacy gevoelige informatie van de arbodienstverlener ontvangt. Dit is echter in strijd met het recht op privacy van de werknemer.

In het bericht ‘Arbodienst moet privacy werknemer respecteren’ kon u al lezen dat arbodienstverleners soms medische gegevens van werknemers aan werkgevers verstrekken. Arbodienstverleners moeten werkgevers informeren over een zieke werknemer, maar mogen hierbij bepaalde privacy gevoelige informatie niet afgeven. Zo mag een arbodienstverlener wel gegevens over de mate van arbeidsongeschiktheid afgeven, maar niet over de aard en oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de re-integratie of begeleiding van de zieke werknemer mag een werkgever ontvangen.

Vraag specifiek naar percentages

Uit de poll blijkt dat 66% nooit privacy gevoelige informatie van de arbodienstverlener ontvangt, 14% ontvangt dit soort gegevens soms. U kunt zelf voorkomen dat u bepaalde informatie ontvangt door er ook niet naar te vragen. Vraag dus niet hoe het gaat met de zieke werknemer, maar vraag de arbodienstverlener specifiek naar het percentage arbeidsgeschiktheid. Zo voorkomt u dat een werknemer van de arbodienstverlener zich verspreekt.