U moet betalen als u in privézaken neust

6 juni 2014 | Door redactie

Als u een werknemer wilt ontslaan omdat u in zijn privémail heeft gelezen dat hij vertrouwelijke informatie doorspeelt aan een concurrerende organisatie, riskeert u een boete. Wel kan wat u gelezen heeft, dienen als bewijsmateriaal voor een dringende ontslagreden. Dit bleek onlangs uit een kortgedingprocedure bij Rechtbank Amsterdam.

De zaak ontstond doordat een werknemer aan zijn werkgever vertelde dat hij bij een concurrent aan de slag wilde. Na dit bericht verzocht de werkgever aan de werknemer om zijn laptop in te leveren voor een software-update. De werknemer ging hiermee akkoord waarna hij ook zijn telefoon achterliet. De werkgever heeft daarna op de laptop en de telefoon privéberichten van de werknemer bekeken, waaronder zijn e-mails in Gmail en zijn berichten in WhatsApp. Hierbij ontdekte de werkgever dat de werknemer veelvuldig contact had met een concurrent en vertrouwelijke bedrijfsinformatie doorspeelde. De werknemer werd op staande voet ontslagen.

Schadevergoeding voor ernstige schending privacyrechten

De werknemer stapte naar de kantonrechter, want hij was het niet eens met de wijze waarop hij ontslagen werd. Daar was de rechter het mee eens. De manier waarop de werkgever bewijsmateriaal voor het ontslag had verzameld, was een ernstige schending van de privacyrechten van de werknemer. De werkgever deed dit zonder aanleiding en melding aan de werknemer. Dat hij hierbij ook privéberichten bekeek, verergerde de zaak. De werkgever moest daarom een schadevergoeding van € 7.500 betalen. De werknemer was echter evengoed fout doordat hij zich niet had gehouden aan het geheimhoudings- en nevenwerkzaamhedenbeding uit zijn arbeidsovereenkomst. Zijn ontslag houdt daarom bij een bodemprocedure waarschijnlijk stand.
Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2014, ECLI (verkort):
2751