Verzekeraars eisen medische informatie zieken

30 september 2013 | Door redactie

Uit een aflevering van Zembla blijkt dat grote verzekeraars de privacy van werknemers schenden door van werkgevers te eisen dat ze verzuimgegevens van werknemers doorgeven. Het uitwisselen van verzuimgegevens is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Werkgevers hebben voor zieke vaste werknemers een loondoorbetalingsplicht van in principe 104 weken. Dit risico kunnen ze onderbrengen bij een verzekeraar. Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt de verzekeraar de uitkering. Volgens Zembla zetten grote verzekeraars zoals Achmea en De Goudse werkgevers onder druk om medische gegevens van zieke werknemers af te staan. De verzekeraars willen met deze informatie controleren of werkgevers terecht een claim indienen.

Werkgever en verzekeraar mogen niet naar medische gegevens vragen

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat echter dat verzekeraars alleen administratieve gegevens mogen opvragen, zoals de datum van de ziekmelding. Medische gegevens zijn alleen in te zien door de werknemer zelf, de bedrijfsarts en de arbodienstverlener. De werkgever en de verzekeraar mogen dus niet vragen naar deze gegevens, laat staan verstrekken.
Dat de privacy van zieke werknemers vaker wordt geschonden, bleek al uit een onderzoek van de Inspectie SZW (‘Verzuimbedrijven vergeten privacy wel eens’) en een eerdere aflevering van Zembla (‘Verzuimorganisatie in opspraak’). Ook het College bescherming persoonsgegevens constateerde onlangs nog dat arbodienstverleners soms medische gegevens van zieke werknemers aan werkgevers verstrekken. Uit een poll op de website van Arbo Rendement bleek dat 8% van de lezers hier wel eens mee te maken krijgt.