Verzuimbedrijven slordig met privacy zieken

4 november 2013 | Door redactie

Als u ziek bent, wilt u dat uw werkgever en andere instanties waar u eventueel mee te maken krijgt, zorgvuldig met uw ziekmelding omgaan. Maar uit de reacties bij het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten blijkt dat de privacy van zieke werknemers nog steeds op grote schaal geschonden wordt. Gegevens van werknemers worden niet vertrouwelijk behandeld.

Uit de resultaten van het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten blijkt dat werkgevers, verzuimbedrijven en casemanagers nog steeds regelmatig de privacy van zieke werknemers schenden. Ook vragen verzuimbedrijven nog te vaak naar medische informatie, terwijl alleen de bedrijfsarts dit mag doen. Daarnaast blijken casemanagers een medisch oordeel te geven over de ziekte, terwijl ook dit een taak is voor de bedrijfsarts. In de periode februari 2013 tot oktober 2013 hebben meer dan 6.000 werknemers een reactie achtergelaten bij het Meldpunt Verzuimbegeleiding.

Medische gegevens doorgespeeld aan werkgever

Uit de resultaten van het meldpunt blijkt dat bij 73% van de werknemers door verzuimbedrijven is gevraagd naar medische gegevens. 39% van de respondenten kreeg medisch advies van een casemanager over de ziekte en het herstel. In beide gevallen onterecht; alleen de bedrijfsarts mag naar medische informatie vragen en een oordeel geven over arbeidongeschiktheid. Soms werden de medische gegevens direct doorgespeeld aan de werkgever. Volgens FNV Bondgenoten doen werkgevers aan kortetermijndenken. Zij zijn te veel gericht op een snel herstel om kosten te besparen. Op de lange termijn kan dit het verzuim juist in de hand werken, omdat werknemers niet volledig herstellen, maar wel aan het werk moeten.