Verzuimbedrijven vergeten privacy wel eens

8 november 2012 | Door redactie

De Inspectie SZW heeft de omvang en het functioneren van verzuimbedrijven onder de loep genomen. Verzuimbedrijven blijken niet altijd aan de gestelde normen te voldoen; zo vragen casemanagers bij de ziekmeldingen nog wel eens naar privacygevoelige informatie over de ziekte. Iets dat onder de taken van de bedrijfsarts valt. Het onderzoek vond plaats in opdracht van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uit het rapport Verzuimbedrijven (pdf) blijkt dat er zo’n 50 tot 100 verzuimbedrijven in Nederland te vinden zijn. Deze organisaties begeleiden in geval van een ziekmelding samen ongeveer 200.000 werknemers van de 6,3 miljoen werknemers in Nederland. Niet alleen sommige verzuimbedrijven, maar ook bepaalde werkgevers vragen naar privacygevoelige informatie over de oorzaak en soort ziekte van de werknemer en registreren deze informatie. Hiermee overtreden de organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit was ook het geval bij het verzuimbedrijf VerzuimReductie, waarover u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Verzuimorganisatie in opspraak’. VerzuimReductie heeft ondertussen maatregelen genomen, waardoor de organisatie geen wetten meer overtreedt.

Verzuimbegeleiding controleren

Het rapport laat verder zien dat de oproep van de bedrijfsartsen vaak eerder moet plaatsvinden. Niet standaard pas na vijf of zes weken, maar ook eerder als dat past bij de aard van de ziekte. Ook benadrukt het rapport dat een bedrijfsarts die in dienst is van een verzuimbedrijf de verantwoordelijkheid moet behouden over de verzuimbegeleiding. Een casemanager mag dan dus maar een beperkte rol spelen, geen toegang hebben tot het medisch dossier of inhoudelijk advies geven aan de zieke werknemer.

Ondersteuning door bedrijfsarts verplicht

Bij de verzuimbegeleiding moeten werkgevers zich laten ondersteunen door een bedrijfsarts. Dit kan onder andere door een verzuimbedrijf in te schakelen. Kiest uw organisatie hiervoor, dan is het verstandig om te controleren hoe het bedrijf uw zieke werknemers begeleidt. Let hierbij ook op de rol van de casemanager en de bedrijfsarts.