Vingerscan voor tijdsregistratie is discutabel

3 april 2015 | Door redactie

Bij sommige tijdsregistratiesystemen kunt u gebruikmaken van een vingerscan. Zo’n vingerscan is niet onomstreden. Uw organisatie krijgt namelijk biometrische data in handen en die zou u niet zomaar mogen opslaan volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Vakbond FNV wil daarom nu een onderzoek starten.

Onlangs kwam Tempo-Team in het nieuws omdat het uitzendbureau een systeem gebruikt waarbij werknemers kunnen in- en uitklokken door hun vingertoppen te laten scannen. Dit systeem moet als een alternatief voor andere tijdsregistratiesystemen fungeren. Een tijdsregistratiesysteem biedt vooral voordelen als uw organisatie uitzend- of oproepkrachten inzet. U kunt dan immers makkelijk achterhalen of het aantal arbeidsuren op de factuur van een uitzendbureau juist is. Maar misschien moet u nog even goed nadenken voordat u een geavanceerde variant van de ouderwetse prikklok in gebruik neemt, want de privacy van werknemers kan in het geding zijn.

Vingerscan mogelijk in strijd met de WBP

Vakbond FNV heeft laten weten onderzoek te willen doen naar het gebruik van de vingerafdruk van werknemers. Een vingerafdruk is namelijk een vorm van biometrische data, en wordt daarom gezien als gevoelige persoonlijke informatie. Het opslaan en verwerken daarvan is in principe verboden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, zo stelde een advocaat onlangs in het Financieele Dagblad. Mocht uw organisatie het slachtoffer worden van een hack waarbij dit soort informatie buit wordt gemaakt, dan valt u binnenkort onder de meldplicht datalekken. U kunt hierover lezen in het bericht ‘Meldplicht datalekken is een stap dichterbij’ van BV Rendement.