Wel kopie ID van buitenlandse uitzendkracht

20 maart 2014 | Door redactie

Leent u uitzendkrachten in via een uitzendbureau, dan mag u in de meeste gevallen geen kopie maken van hun identiteitsbewijs. Maar let op, dit moet wel bij uitzendkrachten die niet uit de Europese Unie (EU), Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland komen.

In het bericht ‘Kopie ID ingeleend personeel niet meer nodig’ kon u al lezen dat u sinds 1 januari 2014 geen kopie van het identiteitsbewijs van een uitzendkracht meer in uw administratie mag bewaren. Dit geldt voor uitzendkrachten met de Nederlandse nationaliteit en uitzendkrachten uit de EU, EER of Zwitserland. Het uitzendbureau ­– de uitlener en in juridische zin de werkgever – moet wél een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de uitzendkracht in zijn eigen loonadministratie bewaren. Het uitzendbureau is dat verplicht op grond van de Wet op de loonbelasting.

Verplicht om kopie te bewaren in uw administratie

Voor uitzendkrachten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en ook niet afkomstig zijn uit de EU, de EER of Zwitserland gelden andere regels. Als inlener bent u op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) namelijk wel verplicht om een kopie van hun identiteitsbewijs te bewaren en in uw administratie te bewaren. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de Wet arbeid vreemdelingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!