Werkgever bespiedt werknemer via ritregistratie

12 december 2012 | Door redactie

Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat werkgevers een automatische rittenregistratie inbouwen in de auto van de zaak. Door deze registratiekastjes in leaseauto’s in te bouwen, kunnen werkgevers precies zien waar hun werknemers uithangen. Dat mag, zolang de privacy van werknemers niet wordt aangetast. Helaas overschrijden steeds meer bestuurders die grens. Tijd voor uw OR om in actie te komen!

Werkgevers bouwen steeds vaker zogenoemde blackboxes in bij de leaseauto’s van hun personeel. Voor werkritten is dat prima. Het is echter niet de bedoeling dat de werkgever ook zicht krijgt op de privéritjes van de werknemers, maar helaas gaat dat nogal eens mis.  Steeds meer werkgevers kunnen precies zien waar werknemers ’s avonds en in het weekend uithangen en dat is een serieuze aantasting van de privacy. Eén van de taken van uw OR is om te controleren of uw bestuurder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) niet overtreedt. Zodra uw bestuurder zicht krijgt op de privéritten van werknemers is hij echter wel in overtreding.

Rittenregistratie met een keurmerk

De Vereniging Auto van de Zaak – die zich inzet voor de belangen van de leaserijder – erkent het probleem en timmert flink aan de weg om het gebruik van de blackboxes in goede banen te leiden. Zo werkt de vereniging aan een keurmerk voor de registratiekastjes die voor helder beleid moet zorgen. In de tussentijd is het slim om met de bestuurder om tafel te gaan en dit onderwerp bespreekbaar te maken. Is hij van plan om de kastjes te gaan gebruiken, dan kan het verstandig zijn om het keurmerk van de Vereniging Auto van de Zaak af te wachten en te kiezen voor kastjes met een keurmerk.

OR heeft instemmingsrecht

Vergeet niet dat uw OR een beroep kunt doen op het instemmingsrecht als uw bestuurder een regeling wil wijzigen of invoeren die betrekking heeft op de persoonsgegevens van uw achterban. Dit is geregeld in artikel 27 lid 1k WOR. Het invoeren van ritregistratie valt hier ook onder.