Wifi-tracking mag van AP alleen met verdraaid goede reden

Wifi-tracking, waarbij consumenten door bedrijven gevolgd worden via de wifi-signalen op hun smartphones, blijft een heet hangijzer. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat weten dat wifi-tracking alleen bij hoge uitzondering is toegestaan.

7 december 2018 | Door redactie

Het probleem bij wifi-tracking is dat het vrijwel altijd de anonimiteit van voorbijgangers opheft en dat er persoonsgegevens worden verzameld. En dát is sinds het in werking treden van de AVG (tools) op 25 mei 2018 behoorlijk aan banden gelegd. Omdat de privacy in het geding is, heeft een organisatie een goede grondslag nodig voor wifi-tracking. Toestemming is een eerste grondslag, maar dat is van passanten (denk aan winkelpubliek of reizigers) vrijwel onmogelijk te vragen.

Handhaven veiligheid is gerechtvaardigd belang

Een tweede grondslag is het uitvoeren van een overeenkomst. Hiervoor gelden aan de kant van de ‘trackende’ organisatie dan weer zeer strenge voorwaarden. Een derde grondslag voor wifi-tracking is een gerechtvaardigd belang. Het handhaven van de veiligheid zou zo’n belang kunnen zijn. Maar zelfs hierbij rijst de vraag of er geen alternatieven voorhanden zijn die minder of helemaal geen inbreuk op de privacy (tools) maken.