Zie toe op de privacy van medische gegevens!

5 april 2012 | Door redactie

Onlangs kwam een verzuimorganisatie in opspraak vanwege haar onrechtmatige verwerking van medische gegevens. Callcentermedewerkers van Verzuim Reductie bv – één van de grootste verzuimorganisaties van Nederland – speelden medische gegevens van zieke werknemers door aan de betreffende werkgever. Daarmee wordt de privacy van de zieken ernstig geschonden. FNV Bondgenoten is inmiddels een meldpunt gestart.

In het bericht ‘Werkwijze verzuimorganisatie onder de loep’ kon u lezen dat er vraagtekens zijn gezet bij de werkwijze van verzuimorganisatie Verzuim Reductie bv. In een uitzending van Zembla, uitgezonden op vrijdag 23 maart op de VARA, was onder andere te zien hoe callcentermedewerkers van Verzuim Reductie bv medische informatie van zieke werknemers verzamelen en registreren.

Schending van privacy

Volgens Zembla geeft Verzuim Reductie bv de medische gegevens aan de werkgever door. De medische informatie van een werknemer – of patiënt – valt echter onder het beroepsgeheim van een bedrijfsarts. Het verstrekken van medische informatie is dan ook een schending van de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft hierover klachten binnen gekregen en is een onderzoek gestart.

Onderzoek uw verzuimorganisatie

Uit de registratie van Zembla blijkt dat niet alle werkgevers tevreden zijn over de werkwijze van Verzuim Reductie bv. Sommigen geven aan dat werknemers zich onjuist bejegend voelen en dat het ziekteverzuim juist is toegenomen. FNV Bondgenoten is daarom een meldpunt gestart waarop gedupeerden hun ervaringen met Verzuim Reductie bv kunnen delen. Werkt uw organisatie niet met Verzuim Reductie bv, dan kunt u hier alsnog een wijze les uit trekken. Onderzoek vanuit uw OR eens of de verzuimorganisatie van uw onderneming zich wel netjes aan de regels houdt. Trek zo nodig aan de bel.