Mag ik bewakingscamera’s ophangen in het magazijn?

19 juni 2020

Mag ik volgens de privacywetgeving bewakingscamera’s ophangen in het magazijn van mijn bv?

Cameratoezicht kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal. Maar de inbreuk op de privacy van werknemers en bezoekers is groot. Daarom mag u alleen onder strikte voorwaarden camera’s ophangen:

  • U moet ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet of kleedhokje gaat te ver.
  • De camera mag geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel niet nodig.
  • Uw bv moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht, zoals diefstal tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen.
  • Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat uw bv het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Daarnaast moet het cameratoezicht onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Belangen

Voordat u een camera ophangt, moet uw onderneming eerst een privacytoets uitvoeren: u weegt de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers af tegen de belangen van uw bv. Wilt u grootschalig of systematisch cameratoezicht inzetten om diefstal en fraude door werknemers te bestrijden? Dan moet uw bv een zogeheten data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.

Bewaren

Daarnaast moet u ervoor zorgen dat werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt en met welk doel deze er hangt. Ook hebben zij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om:

  • gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • vergeten te worden;
  • de verwerking te beperken;
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens.

De camerabeelden mag u niet langer bewaren dan noodzakelijk is (in ieder geval maximaal 4 weken). Is er een incident vastgelegd, zoals diefstal, dan mag uw onderneming de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.