Tassencontrole op het werk: mag dat?

23 augustus 2021

Na een diefstal wil onze bestuurder een tassencontrole invoeren. Mag hij werknemers controleren en heeft onze OR daarbij inspraak?

Een werkgever heeft de mogelijkheid om personeel te controleren. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden waar uw bestuurder rekening mee moet houden:

  • De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben om werknemers te controleren. Het (verder) voorkomen van diefstal kan een tassencontrole rechtvaardigen, zeker als er eerder bedrijfseigendommen zijn ontvreemd.
  • Er is geen andere methode beschikbaar waarmee uw bestuurder hetzelfde doel (het voorkomen van diefstal) kan bereiken.
  • Uw bestuurder moet de werknemers informeren dat er controles zullen plaatsvinden en op welke manier, bijvoorbeeld door wie, wanneer en of dit steekproefsgewijs gebeurt.

Draagvlak

Volgens de WOR heeft uw OR geen instemmingsrecht als uw bestuurder een tassencontrole wil invoeren. Artikel 27, lid 1l WOR geeft uw OR weliswaar instemmingsrecht op voorzieningen die gericht of geschikt zijn voor de waarneming of controle op het gedrag, de aanwezigheid of de prestaties van personeel, maar een tassencontrole is geen voorziening. Daarom is uw instemmingsrecht hier in principe niet van kracht.

Toch is het verstandig als uw bestuurder deze voorgenomen maatregel eerst aan uw OR voorlegt. De kans is namelijk groot dat een tassencontrole met gemengde gevoelens wordt ontvangen. Uw OR weet beter hoe uw achterban tegen zo’n maatregel aankijkt en kan zorgen voor draagvlak. Bovendien kan uw OR erop letten dat de privacy van werknemers niet in het geding komt. Uw bestuurder en OR kunnen ook afspreken dat uw OR in dit geval bovenwettelijk instemmingsrecht heeft. Dit legt u dan vast in een ondernemingsovereenkomst (artikel 32 WOR).

Deze Vraag & Antwoord is geschreven door Radboud Hafkenscheid, Opleider/adviseur/redacteur medezeggenschap, e-mail: rh@mzleeuw.nl, www.mzleeuw.nl