Privacy op het werk

Ook op het werk hebben werknemers recht op privacy. Werkgevers moeten zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens waakt over de privacy van werknemers en de manier waarop werkgevers persoonsgegevens registreren. Ook vóórdat werknemers bij een organisatie in dienst treden, gelden allerhande regels om de privacy te beschermen en het lekken van persoonsgegevens te voorkomen. Werknemers en ook ondernemingsraden kunnen zich met klachten tot de AP wenden voor vragen rond privacy.

Waarom is het belangrijk dat u zich verdiept in de privacyregels?
Privacy is een onderwerp dat u op allerlei manieren in uw organisatie aantreft. Bij salarisadministratie, bij arbeidsongeschiktheid, bij thuiswerken enzovoort. Zonder kennis over dit onderwerp is het lastig om in uw organisatie de risico's te identificeren en aan te pakken. Dit kan leiden tot hoge boetes.

Nieuws

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

De controller en de processor in de AVG

26-04-2024

Iedere organisatie werkt met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voorgeschreven wie welke verantwoorde...

AP wijst op privacyrisico’s door controledrang werkgevers

16-04-2024

Werkgevers maken meer en meer gebruik van artificial intelligence (AI) en algoritmes. Ook is er een groeiende interesse onder werkgevers om...

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

16-04-2024

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...