Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en werknemer elkaar 'testen en uitproberen'. In deze periode kan er met onmiddellijke ingang worden opgezegd, geldt een opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging niet (altijd) kenbaar te worden gemaakt. Een proeftijd moet wel voldoen aan bepaalde eisen, die gelden voor zowel arbeidscontracten van bepaalde als onbepaalde duur. Zo moet de proeftijd onder meer voor beide partijen even lang zijn en schriftelijk worden overeengekomen. In bepaalde gevallen mag er geen proeftijd worden overeengekomen.

 

Wat moeten we weten over het tussentijds opzegbeding?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 07-10-2021

We hebben een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hij voldoet helaas niet aan onze verwachtingen en we willen zijn contract voor het einde van de...

Wat zijn de regels bij het in dienst nemen van een uitzendkracht?

Flexwerkers | Publicatiedatum 01-08-2021

Via een uitzendbureau hebben we een uitzendkracht ingehuurd. We zijn erg tevreden over deze flexwerker en willen haar graag in dienst nemen. Mogen we een uitzendkracht...

Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?

Stagiairs en leerbanen | Publicatiedatum 11-08-2020

Wij hebben een stagiair waar we heel blij mee zijn. We willen hem graag aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbieden. Moeten we nog ergens rekening mee...

Het proeftijdbeding: een periode van wederzijdse kennismaking

Proeftijd 6 minuten | 24-02-2021

Na een aantal sollicitatierondes kiest u de meest geschikte kandidaat. Of de nieuwe werknemer daadwerkelijk de beste keuze is, zal pas blijk...

Heeft u een vraag over Proeftijd?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Proeftijd?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie