Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en werknemer elkaar 'testen en uitproberen'. In deze periode kan er met onmiddellijke ingang worden opgezegd, geldt een opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging niet (altijd) kenbaar te worden gemaakt. Een proeftijd moet wel voldoen aan bepaalde eisen, die gelden voor zowel arbeidscontracten van bepaalde als onbepaalde duur. Zo moet de proeftijd onder meer voor beide partijen even lang zijn en schriftelijk worden overeengekomen. In bepaalde gevallen mag er geen proeftijd worden overeengekomen.

 

Wat komt er allemaal kijken bij een proefplaatsing?

Personeelssubsidies | Publicatiedatum 05-07-2022

Sommige mensen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een handicap. Als u niet zeker weet of iemand geschikt is voor een functie,...

Wat zijn de regels bij overname van een uitzendkracht?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 01-08-2021

Via een uitzendbureau hebben we een uitzendkracht ingehuurd. We zijn erg tevreden over deze flexwerker en willen haar graag in dienst nemen. Mogen we een uitzendkracht...

Mogen we werknemer met fysieke klachten ontslaan in de proeftijd?

Proeftijd | Publicatiedatum 24-07-2019

Een werknemer gaat direct aan het begin van zijn proeftijd door zijn rug en is sindsdien niet meer in staat om bij ons te werken. Mogen we hem ontslaan?

OR & de toepassing van het proeftijdbeding

Proeftijd 6 minuten | 23-08-2022

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijdbeding overeenkomen. Zo hebben zij beiden de kans om...

Het proeftijdbeding: een periode van wederzijdse kennismaking

Proeftijd 6 minuten | 24-02-2021

Na een aantal sollicitatierondes kiest u de meest geschikte kandidaat. Of de nieuwe werknemer daadwerkelijk de beste keuze is, zal pas blijk...

Heeft u een vraag over Proeftijd?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Proeftijd?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie