Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en werknemer elkaar 'testen en uitproberen'. In deze periode kan er met onmiddellijke ingang worden opgezegd, geldt een opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging niet (altijd) kenbaar te worden gemaakt. Een proeftijd moet wel voldoen aan bepaalde eisen, die gelden voor zowel arbeidscontracten van bepaalde als onbepaalde duur. Zo moet de proeftijd onder meer voor beide partijen even lang zijn en schriftelijk worden overeengekomen. In bepaalde gevallen mag er geen proeftijd worden overeengekomen.

Uitgelicht

Recht op transitievergoeding bij proeftijdontslag

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de duur van het dienstverband niet langer van belang voor het recht op de transitievergoeding....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Werknemer wijzen op het proeftijdbeding

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunt u een proeftijd met de werknemer overeenkomen. Dit betekent dat werkgever en werknemer...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Mogen we werknemer met fysieke klachten ontslaan...

Een werknemer gaat direct aan het begin van zijn proeftijd door zijn rug en is sindsdien niet meer in staat om bij ons te werken. Mogen...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Vraag en antwoord

Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?
Het antwoord op de vraag hangt ervan af of u een zuivere stageovereenkomst met de stagiair heeft of een stageovereenkomst die (gaandeweg) een arbeidsovereenkomst is geworden. Zuivere stageovereenkomst Als u een stagiair aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan... Lees het hele antwoord