Koolmees zet langere proeftijd uit WAB door ondanks kritiek

In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) staat dat per 2020 de proeftijd in een vast contract maximaal vijf maanden mag duren. Dit plan heeft veel kritiek gekregen, maar het kabinet zet vooralsnog gewoon door.

10 januari 2019 | Door redactie

De nieuwe proeftijdregels uit de WAB moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een werknemer direct een vast of langdurig tijdelijk contract te geven. Ondanks deze nobele intentie van het kabinet, uitten veel partijen stevige kritiek op het plan, waaronder de Raad van State, vakbonden, wetenschappers en arbeidsjuristen. De mogelijkheid voor een langere proeftijd zal voor onzekerheid zorgen en zou door werkgevers misbruikt kunnen worden voor flexwerk, waarbij een werknemer elk moment op straat kan worden gezet. De vraag was dan ook of minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wijzigingen in stand zou houden. Voorlopig is dat wel het geval: in antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer, verdedigt de bewindsman de keuze om de proeftijdregels te veranderen.

WAB houdt rekening met misbruik van lange proeftijd

De minister geeft aan dat er in de WAB diverse maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat werkgevers het vaste contract met lange proeftijd inzetten voor flexconstructies. Zo zal bij ontslag in de lange proeftijd: het vaste contract meetellen in de ketenbepaling voor tijdelijke contracten, de werknemer recht hebben op een transitievergoeding en de werkgever het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang van een eventueel concurrentiebeding moeten motiveren om deze in stand te houden. Ook zal de werkgever bij dit proeftijdontslag de hoge WW-premie voor tijdelijke contracten betalen. Bovendien is een proeftijd van langer dan twee maanden alleen mogelijk in het eerste contract.

Werkgeversverenigingen wel voor langere proeftijd

Naast de anti-misbruikbepalingen voelt de minister zich gesterkt door de steun van diverse werkgeversverenigingen, die de mogelijkheid voor een langere proeftijd (tool) wél graag verwelkomen. Binnenkort zal de minister het plan verdedigen in de Tweede Kamer, bij de behandeling van de WAB. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog stemmen over het wetsvoorstel.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking