Kan de werkgever een zieke werknemer tijdens de proeftijd ontslaan?

24 juli 2019

We kunnen een medewerker tijdens de proeftijd ontslaan. Maar mag dat ook als hij op dat moment ziek is?

Tijdens de proeftijd geldt het ontslagverbod bij ziekte niet. Dus u mag een zieke werknemer ontslaan tijdens de proeftijd. Let er wel op dat de ziekte niet de ontslagreden is, want dat komt neer op discriminatie – en dat is altijd verboden. Ontslag in de proeftijd kan bovendien alleen als de proeftijd geldig is. Dit betekent dat de proeftijd schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst of cao) moet zijn vastgelegd. Ook is de lengte van de proeftijd beperkt. De lengte hangt samen met de lengte van het contract. Duurt de arbeidsovereenkomst maximaal zes maanden, dan is een proeftijd niet toegestaan. Bij tijdelijke contracten vanaf zes maanden tot twee jaar is de proeftijd maximaal één maand. Krijgt uw medewerker een tijdelijk contract van twee jaar (of langer), dan mag uw organisatie een proeftijd van twee maanden afspreken. Houdt u zich niet aan deze regels, dan is het proeftijdbeding ongeldig. In zo’n geval geldt er helemaal geen proeftijd en gaat het ‘gewone’ contract meteen in.

Opschorten

De bedoeling van de proeftijd is dat uw organisatie en de nieuwe werknemer bekijken of ze bij elkaar passen. Is de werknemer tijdens een groot deel van de proeftijd ziek, dan mist u die kans. Toch kunt u de proeftijd in zo’n geval niet opschorten. U moet dan kiezen of u uw medewerker laat gaan of het aanziet tot het einde van het tijdelijke contract.Meer informatie over het opstellen van goede bedingen voor de arbeidscontract vindt u in de toolbox Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op.