Mogen we werknemer met fysieke klachten ontslaan in de proeftijd?

24 juli 2019

Een werknemer gaat direct aan het begin van zijn proeftijd door zijn rug en is sindsdien niet meer in staat om bij ons te werken. Mogen we hem ontslaan?

Als u in de arbeidsovereenkomst een geldige proeftijd heeft opgenomen en deze is nog niet geëindigd, kunt u de werknemer in principe ontslaan. De basisregel is dat het dienstverband tijdens de proeftijd per direct is te beëindigen door zowel de werknemer als u. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Maar zo eenvoudig zal het mogelijk ook weer niet gaan.

Discriminatoire grond

De werknemer kan u verzoeken de reden van het proeftijdontslag mee te delen. U bent dan verplicht schriftelijk te laten weten waarom u de samenwerking niet voortzet. In principe mag u een werknemer tijdens de proeftijd ontslaan vanwege ziekte. Dit geldt echter niet als de ziekte of aandoening chronisch is. In dat geval ontslaat u een werknemer namelijk op basis van een ‘discriminatoire grond’. U mag een werknemer niet anders behandelen op basis van een chronische ziekte of handicap, ook niet tijdens de proeftijd. De ontslagen werknemer kan om die reden de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen. In de praktijk is het vaak onduidelijk of een ziekmelding van een werknemer te maken heeft met een chronische ziekte of niet. Het is daarom eigenlijk nooit aan te raden om de ziekte als reden te noemen voor het proeftijdontslag. Wilt u de werknemer toch ontslaan, dan zult u dus een andere reden moeten aandragen.