Aantal managers laat een flinke daling zien

4 januari 2016 | Door redactie

Het aantal managers in Nederland is in een jaar tijd flink gedaald. Daardoor zijn er per werknemer minder managers beschikbaar: één op de 17 is manager, dat was eerst nog één op de 15. De hoeveelheid vrouwen met een baan als manager is relatief toegenomen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal managers in Nederland is gedaald van 531.000 naar 490.000. Dat is een afname van 8%, terwijl de werkzame beroepsbevolking  juist groter wordt. Vooral het aantal mannelijke managers neemt af.

Verschillen tussen aantal mannelijke en vrouwelijke managers

In het tweede kwartaal van 2015 waren er nog 361.000 mannelijke managers terwijl dat aantal in het tweede kwartaal van 2014 nog op 400.000 lag. Het aantal vrouwelijke managers nam daarentegen nauwelijks af: van 130.000 naar 128.000. Het aandeel vrouwen in een managementpositie is daarmee toegenomen van 24% naar 26%. De verschillen tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke managers zijn vooral kleiner als wordt gekeken naar de arbeidsduur (tool) en dan met name de fulltime banen. Van de mannen die in voltijd werken, is 10% manager en bij de vrouwen is dit 8,5%. Bij de deeltijders is 2,6% van de mannen manager en dit is 1,6% bij de vrouwen.

Manager heeft meer werknemers onder zich

Vooral in de financiële dienstverlening, verzekeringen en productie is de afname van managers groot. Deze krimp kan komen door reorganisaties en de opkomst van het zelfsturend werken. Doordat er minder managers per werknemer zijn, is de kans groot dat de eigen verantwoordelijkheid van  werknemers toeneemt. Ook krijgen managers mogelijk meer werknemers om leiding aan te geven.