Frustraties kunnen hoog oplopen bij samenwerken

14 maart 2018 | Door redactie

De meeste werknemers kunnen niet om samenwerken met collega’s heen. In de praktijk is dat niet altijd rozengeur en maneschijn. De samenwerking in een team kan leiden tot de nodige frustraties.

In de ideale situatie kan een team door samen te werken méér bereiken dan alle teamleden afzonderlijk. Om effectief samen te werken (e-learning) moeten werknemers werkbare en duidelijke afspraken maken, rollen en taken duidelijk omschrijven, open communiceren en zich verantwoordelijk voelen voor de werkzaamheden. Vaak loopt het in een team of projectgroep toch iets anders. Uit een recent onderzoek van Protime blijkt dat werknemers tijdens het samenwerken verschillende ergernissen ervaren.

Steentje bijdragen aan het team

De grootste frustratie tijdens het samenwerken is dat werknemers niet weten wat anderen aan het team of het project bijdragen (42%). Dit komt ook deels omdat niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde taak (39%). Een heldere taakverdeling en omschrijving van de verschillende taken kan deze frustratie voorkomen. Net zo belangrijk is dat informatie over taken en afspraken eenvoudig is terug te vinden (39%).

Niet langer overbodig communiceren

Het slagen van een samenwerking staat of valt met een juiste manier van communiceren. Dit begint al met een duidelijke omschrijving van de diverse taken. Daarnaast moeten werknemers goed kijken welke informatie en communicatie er nodig is. Dit voorkomt overbodige communicatie en zorgt ervoor dat communiceren met collega’s niet te veel tijd kost (een pijnpunt voor 41% van de ondervraagde werknemers). Het is de bedoeling dat de communicatie de samenwerking ten goede komt.

Vergader niet om te vergaderen

Frustratie over nutteloze vergaderingen staat ook hoog in het lijstje met ergernissen. Vergaderingen kosten veel tijd (31%) en veel collega’s schuiven onvoorbereid aan bij een vergadering (24%). Het is belangrijk dat vergaderingen actief, snel en leerzaam zijn met goede eindresultaten. Een effectieve vergadering (tool) draagt altijd bij aan de samenwerking van het team. Vergaderen om het vergaderen is dus uit den boze!

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten