Het verschil: kanban en scrum

30 juni 2021 | Door redactie

Elke organisatie heeft zo zijn eigen voorkeur voor methoden om projecten en prestaties te verbeteren. Zo zijn kanban en scrum allebei manieren om het resultaat van projecten te verbeteren en efficiënter te werken. Ze worden wel in verschillende situaties toegepast. Wat is het verschil?

Kanban is halverwege de twintigste eeuw ontstaan in de Japanse automobielindustrie. Het is een werkwijze die gericht is op zo veel mogelijk efficiëntie en zo weinig mogelijk verspilling. Dit sluit aan bij het Just-In-Time-principe: voorraden pas aanvullen als het nodig is. Kanban betekent zoiets als kaart of bord. Op een Kanban-bord wordt het productieproces in kaart gebracht en zien werknemers wat in de wacht staat, wat in productie is en wat er al geproduceerd is, zodat ze iets kunnen toevoegen als dat nodig is. Kanban kent geen sprints, zoals bij scrum wel het geval is, want er kunnen op ieder moment nieuwe taken aan het bord worden toegevoegd.

Sprints van twee tot vier weken

Bij scrum wordt niet in één lange, ononderbroken periode naar een eindresultaat toegewerkt, maar werken de scrumteams in korte cycli, zogenoemde ‘sprints’, van twee tot vier weken. Hierin moet een aantal van tevoren bepaalde taken uitgevoerd worden. Tijdens de sprints komen er geen nieuwe taken bij. Aan het eind van de sprints zijn de taken volbracht en volgen een evaluatie (tool) en de feedback (tool), zodat meteen bijgestuurd kan worden als dat moet. Daarna begint een nieuwe sprint met nieuwe taken. Werknemers leveren aan het eind van elke sprint een product op of voegen waarde toe, bijvoorbeeld verbeteringen waar de klant direct iets aan heeft. Elke dag wordt in een korte sessie, de ‘daily scrum’, besloten welke taken worden opgepakt en uitgevoerd.

KANBAN: een visuele methode om continue productieprocessen in kaart te brengen, waaraan op elk moment taken kunnen worden toegevoegd met als doel efficiënter produceren

SCRUM: een flexibele werkwijze voor planbare projecten, waarbij het project wordt opgedeeld in korte sprints en een vast aantal taken met als doel tussentijds waarde opleveren

Bijlagen bij dit bericht

Projectmanagement deel 1
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Projectmanagement deel 2
E-learning | VideoCollege 25 minuten
Projectmanagement deel 3
E-learning | VideoCollege 8 minuten