Het verschil: monitoren en evalueren

Voor een langdurige en effectieve risicobeheersing is het van belang om uw risicomanagement te blijven monitoren, evalueren, verbeteren en te onderhouden. De termen monitoren en evalueren worden vaak in één adem genoemd, maar hebben niet dezelfde betekenis. Wat zijn de verschillen?

8 januari 2019 | Door redactie

Al wordt er veel over monitoren en evalueren van risicomanagement (tool) gesproken, meestal zijn juist het toezicht en de evaluatie zwakke schakels. Dit kan elk goed en duurzaam risicomanagement in de weg staan.

Monitoren is routinematig

Monitoren is het systematisch meten van de werkelijke voortgang en de resultaten van risicomanagement en het analyseren van de verschillen tussen deze werkelijkheid en de geplande voortgang en resultaten. Monitoren is er dus op gericht om afwijkingen te signaleren in de uitvoering van risicomanagement. Het is een continu en routinematig proces. De uitkomsten van het monitoren kunnen aanleiding zijn om de uitvoering van het risicomanagementbeleid bij te sturen.

Evalueren is niet-routinematig

Evalueren is het systematisch beoordelen van het ontwerp, de implementatie en het resultaat van het risicomanagementbeleid. Evalueren is gericht op het identificeren van verbeteringen in het ontwerp en de implementatie van het risicomanagementbeleid als geheel of de beheersingsmaatregelen (tool) afzonderlijk. Evalueren is niet-routinematig.

MONITOREN: een continu en routinematig proces om de voortgang te meten van (de maatregelen van) risicomanagement en de afwijkingen te signaleren in de uitvoering hiervan.

EVALUEREN: een niet-routinematig proces om verbeteringen van het risicomanagementbeleid te identificeren.