Klus klaren met efficiënt samenwerken en gemêleerd team

11 oktober 2017 | Door redactie

Een goed team kan méér bereiken dan alle teamleden afzonderlijk. Maar dan moeten de teamopbouw en samenwerking wel in orde zijn.

Voor een optimale samenwerking binnen een team of afdeling is voortdurend aandacht nodig voor vaardigheden als sparren, communiceren (tool), overleggen en taken verdelen. Dit leidt tot effectief samenwerken en dan kan een team of afdeling grotere projecten (tools) aan. Het is niet de bedoeling dat teamleden op hun eigen eilandje hun eigen ding gaan zitten doen. Er is sprake van effectief samenwerken als:

  • er met alle teamleden werkbare en duidelijke afspraken zijn gemaakt;
  • alle teamleden een duidelijk omschreven rol en taak hebben;
  • alle teamleden zich verantwoordelijk voelen en zich aan hun afspraken houden;
  • iedereen zich inzet voor het gezamenlijke doel, niet alleen voor de eigen deeldoelstellingen;
  • de teamleden open communiceren met elkaar;
  • iedereen (dreigende) conflicten (tool) durft te benoemen en deze op een constructieve manier wil bespreken.

Verschillende karakters vormen het ideale team

Teams functioneren het beste als de teamleden verschillende karakters hebben. Iedere persoonlijkheid kan dan de rol spelen die haar van nature goed ligt. De leidinggevende stuurt erop aan dat in een team de noodzakelijke kennis aanwezig is en de persoonlijkheden een passende rol hebben gekregen om vervolgens de concrete taken te verdelen. Goed functionerende teams kennen een strakke taakverdeling, op basis van de vaardigheden en rollen van de teamleden. De leidinggevende leidt dit proces en hakt de knopen door. Hij zorgt ook voor een goede omgang en open communicatie tussen teamleden. Is die er niet, dan kunnen geroddel en irritaties op de loer liggen met een slechte sfeer en slecht functionerend team als gevolg. 

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten