Vragen over: werken met scrum

3 oktober 2018 | Door redactie

Om snel in te kunnen spelen op veranderingen, moeten de processen in uw organisatie efficiënt en flexibel zijn, de medewerkers zelfstandig werken, initiatief tonen en goed samenwerken. De scrum-methode kan hierbij helpen.

Het snel kunnen inspelen op veranderingen is wat organisaties succesvol maakt (pdf). Daarbij is de scrum-methode een goed instrument om van uw organisatie een lerende organisatie te maken.

Wat is scrum?

Scrum werkt met een projectteam dat veel vrijheid krijgt om zelf beslissingen te nemen. Een scrum-werkwijze (tool) kenmerkt zich door:

  • zelfsturende, interdisciplinaire (project)teams;
  • geen formele projectleider of projectmanager, maar wel een teamlid dat als coördinator optreedt;
  • een sterke focus op het eindresultaat;
  • een verdeling van het project in zogenoemde sprints;
  • voortdurend afstemmen van veranderingen in een project of samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Wat zijn sprints?

Een project dat via de scrum-methode wordt aangepakt, begint met een fase van maximaal vier weken. In deze sprint werken de projectteamleden intensief samen om tot een concreet resultaat te komen. De opdrachtgever en belangrijke beslissers schuiven ook aan. Door de korte periodes heeft een opdrachtgever veel eerder inzicht in de voortgang van een project en is er minder kans op ruis in de communicatie of andere misverstanden. Ook kan het projectteam sneller veranderingen doorvoeren.

Wat doet de scrum-master?

Een scrum-master schept de randvoorwaarden voor het team. Hij zorgt ervoor dat het projectteam zijn werk kan doen en niet wordt afgeleid door bijzaken. Meestal begint het scrum-team iedere werkdag met een scrum-meeting van maximaal een kwartier. Tijdens die bijeenkomst bespreken de teamleden wat zij die dag gaan doen. De teamleden bepalen zelf welke taken wanneer en door wie worden uitgevoerd.

Wat zijn de voordelen van scrum?

De projectteamleden evalueren (tool) de resultaten steeds tussentijds. Hierdoor hebben projecten meestal een kortere doorlooptijd. Bovendien is de kans veel groter dat de resultaten van het project aansluiten op de wensen van de opdrachtgever, omdat die zelf ook een rol speelt in het ontwikkelproces van het proces. Het scrum-bord geeft een handig overzicht van de taken die een projectteam realiseert. Zo’n bord is ingedeeld in drie secties: te doen, bezig en klaar. De taken worden op plakbriefjes genoteerd, zodat ze makkelijk te verplaatsen zijn.