Wat doet een risicomanager?

24 juli 2019

Onze onderneming overweegt een risicomanager aan te stellen. Wat zijn precies de taken van een risicomanager?

De risicomanager stelt het risicomanagementbeleid op en houdt het beleid actueel. Ook moet hij het management faciliteren bij de toepassing van het risicomanagementproces. Hij monitort de juiste en tijdige toepassing van het risicomanagementbeleid en consolideert risicomanagementrapportages vanuit de staf en rapporteert direct daarover aan het bestuur.

Risicostrategie en risicostatement 

De risicostrategie beschrijft waarom risicomanagement belangrijk is en hoe risicomanagement door de onderneming wordt toegepast. De risicostrategie begint met een pakkend ‘risicostatement’. Dit risicostatement moet uitstralen wat de (gewenste) attitude is van elke werknemer in de onderneming met betrekking tot risico’s en risicobewustzijn. Vervolgens worden in de risicostrategie de doelstellingen van het risicomanagement en de taken van de risicomanager beschreven. Een van de belangrijkste onderdelen van de risicostrategie is de definitie van de risicobereidheid. Deze moet duidelijk maken welke risico’s wél en welke niet acceptabel zijn. De definitie van de risicobereidheid moet daarom per risico ‘meetbaar’ zijn. Voor financiële risico’s is dit over het algemeen eenvoudiger, omdat deze risico’s in geld kunnen worden uitgedrukt. Het meetbaar maken van de andere risicothema’s is lastiger, maar niet onmogelijk.