Zijn externe risico's ook van belang bij risicomanagement?

17 juli 2019

Binnen onze onderneming is veel aandacht voor risicomanagement en dan vooral voor interne risicofactoren. Hoe zit het met externe risico’s?

Een valkuil bij het opzetten van een risicomanagementproces is inderdaad om de aandacht te richten op de beheersing van interne processen en systemen. Dat is te beperkt. De omgeving waarin ondernemingen opereren is namelijk niet statisch, maar dynamisch en verandert voortdurend en bovendien steeds sneller. Vergeet dus de wijzigingen in de omgeving van uw onderneming niet. De grootste bedreigingen komen vaak van buiten! Risicomanagement moet daarom zowel intern als extern gericht zijn en altijd rekening houden met (externe) dynamiek.

Externe dynamiek

De opvatting van de samenleving over duurzaamheid is een voorbeeld van externe dynamiek. Milieu-incidenten krijgen veel meer aandacht dan in het verleden en kunnen leiden tot grote reputatieschade met financiële schade tot gevolg. Een andere dynamiek wordt veroorzaakt door technologie en digitale revolutie die het mogelijk maken om efficiënter te ondernemen en internationaal zaken te doen. Via digitale verkoopkanalen is het pad naar buitenlandse markten vrij eenvoudig te vinden. Dankzij internet is prijsvergelijking mogelijk. Prijsconcurrentie is daardoor toegenomen met in het kielzog faillissementen. En als uw onderneming een keer niet optimaal presteert, wordt dit breed uitgemeten op social media. Om nog maar te zwijgen over het risico van de toenemende cybercriminaliteit...