Aandacht voor preventie in Week van de Werkstress

10 november 2017 | Door redactie

Maandag 13 november 2017 start de Week van de Werkstress. Daarin vragen overheid, werkgevers en werknemers aandacht voor de gevolgen en preventie van werkstress op de werkvloer.

Werkgevers en werknemers worden tijdens de Week van de Werkstress van 13 november tot en met 16 november 2017 uitgenodigd om mee te denken over oplossingen tegen werkstress op checkjewerkstress.nl. Er is ook een live-programma met discussies (met onder andere psychiater Bram Bakker) te volgen via Facebook. Via de Werkstress Whatsapp-service worden tips, nieuwsberichten en oplossingen verstuurd.

Werkgever moet risico’s werkstress wegnemen

Uit de Kerncijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten blijkt dat werknemers zich vaker bij de bedrijfsarts melden met psychische klachten zoals burn-out en overspannenheid. Werkgevers moeten volgens de Arbowet beleid voeren tegen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze risico’s moeten worden opgenomen in de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Ook moet de werkgever maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Riscofactoren voor werkdruk

Werkdruk is een vorm van PSA (tools) die stress veroorzaakt en kan leiden tot langdurend ziekteverzuim. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat werknemers die last hebben van werkdruk in hun werk te maken hebben met de volgende risicofactoren:

  • hoge taakeisen (45%);
  • lage autonomie (38%);
  • weinig sociale steun van leidinggevende (15%);
  • weinig sociale steun collega’s (3%).

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten