Actieteam van SZW moet ongewenst gedrag aanpakken

Op 19 april 2018 is het Landelijke Dag tegen Pesten. Het Actieteam Goed en Gezond Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil werkgevers aanzetten om ongewenst gedrag op het werk aan te pakken. Pesten is de belangrijkste oorzaak van uitval door ongewenst gedrag.

13 april 2018 | Door redactie

Ruim 30% van het werkgerelateerde verzuim komt door werkstress. Dit wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) zoals agressie en geweld, intimidatie en pesten. Eén op de zes werknemers heeft zo veel last van ongewenst gedrag, dat hierdoor verzuim of een burn-out ontstaat. Van de werknemers met een burn-out is bij een derde pesten de oorzaak van de psychische klachten. Op de Landelijke Dag tegen Pesten op 19 april 2018 is aandacht voor de aanpak ervan. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Actieteam goed en gezond werken (pdf) opgericht. Samen met twintig andere organisaties wordt ongewenst gedrag in organisaties aangepakt.

Rol leidinggevende cruciaal bij aanpak pesten

Pesten onder volwassenen komt het vaakst voor op het werk. Weinig toezicht van leidinggevenden vergroot het risico van pesten. Zij spelen een belangrijke rol in de aanpak van pestgedrag. Als leidinggevenden niet optreden tegen ongewenst gedrag, ontstaat een cultuur waarin dit gedrag vaker voorkomt en ergere vormen (tool) aanneemt. De werkgever moet duidelijk maken dat pesten niet getolereerd wordt. Volgens artikel 3 van de Arbowet zijn werkgevers verplicht om het risico van psychosociale arbeidsbelasting weg te nemen. Dit kan met duidelijk beleid tegen ongewenst gedrag en het heffen van sancties als werknemers in de fout gaan.

OR instemmingsrecht op invoeren gedragscode

Voorbeelden van maatregelen die passen in een beleid tegen ongewenst gedrag zijn het invoeren van een gedragscode en een algemene klachtenregeling. Omdat deze maatregelen voortkomen uit het arbeidsomstandighedenbeleid, moet de werkgever hiervoor bij de ondernemingsraad (OR) aankloppen. De OR heeft instemmingsrecht op de invoering van een gedragscode. Ten slotte is ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon (tool) een mogelijkheid. Werknemers die slachtoffer zijn van pestgedrag kunnen hier hun verhaal kwijt. Ook hierop heeft de OR instemmingsrecht.