Arbeidsongeschiktheid zit vaker tussen de oren

27 mei 2015 | Door redactie

Werknemers die last hebben van een hoge werkdruk, slechte leiding en baanonzekerheid, krijgen eerder te maken met psychische problemen. Die problemen kunnen uiteindelijk leiden tot arbeidsongeschiktheid. Vooral jonge werknemers kampen hier vaak mee.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat psychische problemen voor het eerst een grotere oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid dan fysieke problemen. In januari waren er 823.000 arbeidsongeschikten. Ruim 415.000 daarvan hadden last van een psychische aandoening of een gedragsstoornis.
In de leeftijdsgroep tot 25 jaar waren er 72.000 arbeidsongeschikten. Maar liefst 61.000 daarvan kampte met stress en andere psychische kwalen. Pas vanaf de categorie 45 tot 55 jaar zit het grootste deel van de arbeidsongeschikten vanwege fysieke problemen thuis.

Flexibilisering is oorzaak van psychische klachten

Volgens de Inspectie SZW is de verschuiving van fysieke klachten naar psychische problemen te wijten aan slechte leiding van werkgevers, een toenemende werkdruk en baanonzekerheid als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook een gebrek aan nieuwe kennis en vaardigheden lijkt te leiden tot meer verzuim en burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van CBS en TNO.

Werknemers missen kennis en vaardigheden

Van alle werknemers geeft 23% aan nieuwe kennis of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Onder werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te missen, is het verzuimpercentage (4,7%) aanzienlijk hoger dan onder werknemers die aangeven over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken (3,4%). Werknemers met verouderde kwalificaties hebben relatief vaak burn-outklachten en zijn bovendien minder tevreden over hun werk: ruim 12% is zelfs (zeer) ontevreden met het werk.