Betrokkenheid werknemers hangt af van sfeer

2 oktober 2015 | Door redactie

De invloed van directe collega’s op de betrokkenheid van werknemers is groter dan die van de leidinggevende. Dat betekent niet dat u als arboprofessional nu met de armen over elkaar kan gaan zitten. U kunt wel degelijk invloed uitoefenen op een gezonde en prettige werksfeer.

Of werknemers zich betrokken voelen bij hun werk en hun werkgever, hangt vooral af van de relatie die zij met hun collega’s hebben. Is die goed, dan heeft dat een positief effect op de werknemersbetrokkenheid. Dat blijkt uit Oracle Simply Talent, een onderzoek van Oracle naar werknemersbetrokkenheid in West-Europa. Een goede werksfeer (tool) is dus doorslaggevend en daarmee kunt u ook als arboprofessional aan de slag. De invloed van de manager op de werknemersbetrokkenheid speelt alleen in negatieve zin een rol; als de betrokkenheid daalt, geven medewerkers hun leidinggevende de schuld. Voor het onderzoek werden meer dan 1.500 werknemers ondervraagd, waarvan 300 uit Nederland.

Meer betrokkenheid door inbreng medewerkers

Bijna de helft van de Nederlandse respondenten geeft aan dat naaste collega’s ervoor zorgen dat ze betrokken zijn bij hun werk. Slechts een vijfde zegt dat de manager daar invloed op heeft. Maar daalt de betrokkenheid, dan geven de ondervraagden wel aan dat de leidinggevende daarin een rol speelt; 16% gelooft dat het seniormanagement daarvoor verantwoordelijk is en 14% wijst naar de directe leidinggevenden. Toch is een hoge betrokkenheid wel te sturen door de juiste werkomstandigheden te scheppen. Bijvoorbeeld door het erkennen van prestaties, het geven van positieve feedback en het stimuleren van deelname aan projecten waarin de inbreng van medewerkers belangrijk is.