Campagne vergroten acceptatie psychische klachten op het werk

In de Week van de Werkstress 2021 gaat ook de nieuwe overheidscampagne over psychische klachten op de werkvloer van start. De campagne ‘Hey, het is ok op de werkvloer’ is bedoeld om psychische klachten bespreekbaar te maken en verzuim te verminderen.

16 november 2021 | Door redactie

In de Week van de Werkstress die loopt van 15 november tot en met 19 november 2021, starten de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne ‘Hey, het is ok op de werkvloer’. Die is erop gericht om psychische klachten op het werk bespreekbaar te maken en het verzuim  terug te dringen. Te veel werknemers die last hebben van een burn-out of andere psychische klachten die leiden tot stress, zien zich genoodzaakt te stoppen met werken. Ze melden zich ziek en zijn daardoor soms langere tijd afwezig. Dat is zonde, want gebleken is dat werk niet alleen maar belastend is, maar ook een positieve invloed heeft en zelfs kan bijdragen aan het herstel van werknemers met psychische klachten. Voorwaarde daarvoor is dat de werkplek een plezierige omgeving is waarin begrip is voor werknemers met psychische klachten.  

Maak psychische klachten bespreekbaar

Het risico van verzuim door psychische klachten is vooral hoog in de sectoren ICT, industrie, onderwijs en zorg. Volgens cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten neemt  het aantal meldingen van psychische beroepsziekten sinds 2012 alleen maar toe. Driekwart van de gemelde psychische beroepsziekten betreft burn-out en overspannenheid. Voor werkgevers is van belang dat ze de kans op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkvloer zo klein mogelijk maken. Onder PSA vallen ongewenst gedrag en hoge werkdruk. Het zijn niet alleen agressie, geweld en pesten die tot stress kunnen leiden, maar ook discriminatie en seksuele intimidatie. Een van de belangrijkste voorwaarden om aan het werk te kunnen blijven en het ziekteverzuim terug te dringen, is sociale steun van de leidinggevende. Deze moet investeren in een goede relatie en een open werksfeer waarin het onderwerp psychische klachten bespreekbaar is.

Verzuim door psychische klachten verminderen

Ook uit de kamerbrief (pdf) over de Voortgang psychosociale arbeidsbelasting van staatssecretaris Wiersma van SZW blijkt dat de overheid inzet op verschillende activiteiten om de ziektelast van diverse psychische klachten op de werkvloer te verminderen. Zo is er een Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS) waarin verschillende deskundigen zich richten op maatregelen om het verzuim door werknemers, maar ook door studenten en zzp’ers, als gevolg van burn-out te verminderen. Een andere activiteit is het Platform professionalisering vertrouwenspersonen. Zij spelen een grote rol in het signaleren van ongewenst gedrag en kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving. De pilot Pesten op het werk ten slotte moet de effectiviteit toetsen van de cultuur- en gedragsinterventie om pesten op de werkvloer tegen te gaan. Maar omdat voor deze pilot fysieke afspraken met de deelnemers nodig zijn, is deze vanwege corona voorlopig opgeschort.