CNV: rouwprotocol helpt rouwende werknemer verder

Voor werknemers die een dierbare hebben verloren, is het vaak moeilijk om de rouwperiode te combineren met werk. Dit signaleert het CNV. De opstelling van de werkgever is hierbij erg belangrijk en de vakbond pleit dan ook voor een rouwprotocol.

14 juli 2020 | Door redactie

Rouw is geen proces dat binnen een week is afgerond. Maar mensen die geconfronteerd worden met een sterfgeval moeten toch alweer binnen een paar dagen aan het werk. Veel cao’s geven betaald verlof (tool) tot aan de begrafenis of crematie, maar daarna wordt iemand weer op het werk verwacht. Het is heel individueel hoe werknemers dat ervaren. De één heeft baat bij de afleiding en de omgang met collega’s, de ander kan zich niet concentreren en wil het liefst stilletjes in een hoekje zitten. Een belangrijk aspect hierbij is de hoeveelheid steun die iemand ondervindt. Werknemers die begrip van hun werkgever en steun van hun collega’s ondervinden, houden zich doorgaans beter staande. Degenen die dat niet of nauwelijks krijgen, lopen meer kans op een burn-out.

Goede opvang op eerste werkdag

Volgens het CNV weten veel werkgevers echter niet goed hoe een rouwproces verloopt en hoe ze ermee om moeten gaan. De vakbond pleit daarom voor een rouwprotocol (tool). Daarin kunnen werkgevers vastleggen wat ze kunnen doen om het de rouwende werknemer zo makkelijk mogelijk te maken. Uit een enquête onder leden van CNV Vakmensen blijkt bijvoorbeeld dat goede opvang op de eerste werkdag erg belangrijk is. Ook staan werkgevers er vaak niet bij stil dat begrip niet ophoudt na een week. Een praktisch aspect waar bijna driekwart van de ondervraagden op aandrong, was de mogelijkheid van rouwbegeleiding op het werk. Natuurlijk kunnen werkgevers erover nadenken hoe ze dit kunnen bieden of verbeteren, maar ze zien mogelijk over het hoofd dat ze hiervoor ook kunnen verwijzen naar de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk.