Crisis ook slecht voor de werksfeer

7 januari 2015 | Door redactie

Als het economisch niet goed gaat, merkt u dat meteen. Bezuinigingen op personeelskosten zijn meestal het eerste gevolg. Maar ook de sfeer op de werkvloer kan er danig door verpest worden. Bijvoorbeeld door afnemende collegialiteit en toenemende werkdruk.

In tijden van crisis zijn werknemers geneigd te blijven zitten waar ze zitten, ook als de sfeer op het werk slecht is. Door de crisis kunnen spanningen op de werkvloer ontstaan. Werknemers nemen dat voor lief en zien daarin geen reden op zoek te gaan naar een andere baan. Dat zou blijken uit onderzoek van vacaturesite Jobbird.nl. Bijna een derde (29%) van de ondervraagde werknemers geeft aan niet goed overweg te kunnen met zijn werkgever. En nog eens 23% heeft af en toe ruzie met zijn leidinggevende.

Hogere werkdruk door reorganisaties

Door de crisis zijn werknemers geneigd vast te houden aan wat ze hebben; ze zijn bang dat ze geen andere baan kunnen vinden. De crisis heeft invloed op de relatie tussen werknemer en werkgever. Werknemers accepteren vaker slechte arbeidsomstandigheden en een teruggang in salaris dan voor de crisis. Door reorganisaties komt het voor dat de achterblijvers het werk van hun vertrekkende collega’s erbij moeten doen waardoor de werkdruk toeneemt. Als de werkgever hier geen oog voor heeft, verslechtert de relatie en neemt de betrokkenheid af. Het zou al veel schelen als werkgevers goed communiceren over bezuinigingen en gedwongen ontslagen.