Europese werkgevers laten aanpak psychische klachten liggen

27 maart 2018 | Door redactie

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft onderzoek gedaan naar nieuwe en opkomende risico’s voor de gezondheid en veiligheid in Europese organisaties. De conclusie is dat risico’s onvoldoende worden aangepakt.

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s van EU-OSHA onderzoekt hoe werkgevers in Europa omgaan met risico’s voor de gezondheid en veiligheid op het werk.  Gekeken wordt naar de maatregelen die werkgevers nemen om risicovolle arbeidsomstandigheden te beheersen. De nadruk lag deze keer op werknemersparticipatie zoals door een ondernemingsraad en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Uit het nieuwe Esener-2-rapport blijkt dat veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s onvoldoende worden aangepakt.

Onvoldoende oog voor gezondheidsrisico’s en PSA

De beheersing van harde veiligheidsrisico’s zoals werken met gevaarlijke stoffen en machines is vaak wel in orde, maar organisaties blijven achter als het gaat om gezondheidsrisico’s en risico’s van PSA. Dat is vooral het geval bij kleine organisaties. Werkgevers in Nederland moeten risico’s in kaart brengen door het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maatregelen om de risico’s te beheersen moeten in het plan van aanpak worden vermeld. Werkgevers zijn bovendien verplicht beleid te voeren om discriminatie, pesten,  seksuele intimidatie en werkdruk aan te pakken. PSA kan leiden tot stress.

Ondernemingsraad betrekken bij arbobeleid

Het rapport laat ook zien dat maatregelen beter van de grond komen en meer effect hebben als werknemers worden betrokken bij het arbobeleid voor gezond en veilig werken, bij voorkeur door samenwerking met de medezeggenschap. De OR heeft instemmingsrecht op maatregelen die te maken hebben met de arbeidsomstandigheden. Ook moet de ondernemingsraad instemmen met de RI&E en het plan van aanpak. De OR zou ook de voortgang van de maatregelen moeten volgen en controleren of de gestelde deadlines worden gehaald. 

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten