In 2021 advies over combinatie mantelzorg en werk

Hoe ziet de toekomst van de combinatie werk en mantelzorg eruit? De overheid heeft de SER gevraagd hierover te adviseren. Het adviesorgaan denkt voorjaar 2021 bekend te kunnen maken welke weg Nederland hierin naar mening van de SER zou moeten kiezen.

10 maart 2020 | Door redactie

De combinatie werk en mantelzorg is in de regel zwaar. Natuurlijk varieert de mate waarin mensen ouderen en zieken ondersteunen. De één brengt wekelijks extra boodschappen voor iemand mee waar de ander iemand intensief begeleidt en helpt met allerlei dagelijkse activiteiten. Maar het komt altijd bovenop het werk en de inspanning om het eigen huishouden draaiende te houden. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen door de vergrijzing en de eis om als oudere zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Ongelijke verdeling

Op verzoek van het ministerie van VWS gaat de SER kijken hoe mantelzorgers hierin beter gesteund kunnen worden, of er nu al mogelijkheden zijn die tot nu toe onbenut zijn gebleven en welke vernieuwingen eventueel bij kunnen dragen om werkende mantelzorgers te ontlasten. De SER is gevraagd hierbij vooral aandacht te besteden aan de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen bij het verlenen van mantelzorg.    

4,5 miljoen mantelzorgers

Volgens de SER leunt de zorgsector zwaar op mantelzorgers. Op dit moment zijn ruim 4,5 miljoen mantelzorgers in de weer om 70% van de zorg thuis te bieden. Van de groep die mantelzorg verleent, heeft 70,1% een baan.