Inschrijving voor Week van de Werkstress 2018 mogelijk

13 september 2018 | Door redactie

Organisaties kunnen zich inschrijven voor de Week van de Werkstress. In deze week, die plaatsvindt van 12 tot en met 15 november, ligt dit jaar de focus op het voorkomen van werkstress door het vergroten van werkplezier.

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten die bijvoorbeeld ontstaan door werkstress. Werkgevers doen er daarom goed aan om aandacht te besteden aan werkstress en het voorkomen daarvan. De Week van de Werkstress is daar een uitgelezen moment voor. Dit jaar ligt de nadruk op het vergroten van het werkplezier. Organisaties hoeven het wiel niet zelf uit te vinden; zij ontvangen namelijk een digitale toolkit met logo’s, banners en voorbeelden om werkstress te voorkomen. Zo kunnen zij werkstress actief onder de aandacht brengen bij werknemers.

Activiteiten aanmelden bij Week van de Werkstress 

Deelnemers kunnen op maandag 15 oktober tussen 14.00 uur en 16.00 uur een campagnebijeenkomst bijwonen. Daar krijgen zij tools aangereikt om concreet aan de slag te gaan met het vergroten van werkplezier onder hun werknemers. Aanmelden kan voor de bijeenkomst kan via info@werkstress2018.nl, aanmelden als deelnemer van Week van de Werkstress kan via het aanmeldformulier. Activiteiten die deelnemende organisaties organiseren voor werknemers, kunnen zij aanmelden bij Week van de Werkstress. Zo kunnen andere organisaties inspiratie opdoen. Organisaties organiseerden in 2017 bijvoorbeeld een wandelchallenge, boden werknemers een training ‘regie over je energie’ aan of richtten zich met hun werknemers tijdens de Week van de Werkstress op nee zeggen.

Hoge werkdruk kan een oorzaak zijn van stress

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Stress kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een hoge werkdruk. Daarbij speelt de belasting – zowel fysiek als mentaal – van de werknemer een rol, maar ook de thuissituatie en eventuele problemen hebben invloed op de hoeveelheid werkdruk die en werknemer ervaart. Ook een gebrek aan kennis of ervaring kan voor een hogere werkdruk zorgen. Werkdruk is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) en kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals een depressie. In steeds meer cao’s is aandacht voor werkdruk