Kwart werknemers gepest door collega of leiding

4 juni 2015 | Door redactie

Met een landelijke campagne wil het ministerie van SZW pesten tegengaan. In 2014 waren een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden.

Uit cijfers van TNO blijkt dat pesten op het werk leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling en voor de werknemers heeft het verstrekkende gevolgen. Om pesten op de werkvloer aan te pakken is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een landelijke campagne gestart. Sinds kort vindt u op herkenpesten.nl een test om pestgedrag te herkennen. Ook op duurzameinzetbaarheid.nl kunt u terecht voor tips om pesterijen te herkennen en te bestrijden. Kijk met uw OR of er vanuit het arbobeleid maatregelen zijn om pesten aan te pakken.

Doorbreek het taboe op pesten

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Slachtoffers verliezen hun plezier in het werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval. Het is daarom belangrijk dat de bestuurder het onderwerp pesten bespreekbaar maakt binnen uw organisatie. Er rust namelijk een taboe op pesten. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond dan dat ze bij hun leidinggevende aan de bel trekken, of ze kunnen niet bij de leidinggevende terecht omdat dat juist degene is die pest. De kans is dus groot dat het pesten niet direct wordt opgemerkt door de leidinggevenden.