Landelijke strijd tegen pesten gestart

3 juni 2015 | Door redactie

De overheid is een landelijke campagne gestart over pesten op het werk. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de landelijke campagne afgelopen maandag afgetrapt. Het is nodig om pesten tegen te gaan. Pesten op de werkvloer komt veel voor en heeft verstrekkende gevolgen.

Zo’n 500.000 werknemers in Nederland hebben te maken met pesterijen op het werk. Uit cijfers van TNO blijkt dat pesten op het werk leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling. Om pesten op de werkvloer aan te pakken is de overheid een landelijke campagne gestart. Sinds maandag 1 juni 2015 kunt u terecht op herkenpesten.nl. Op deze website staat beschreven hoe u pestgedrag kunt herkennen en hoe u dit kunt bestrijden.

Pesten heeft verstrekkende gevolgen

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem met verstrekkende gevolgen. Slachtoffers verliezen hun plezier in het werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval. Het is daarom belangrijk dat u het onderwerp pesten bespreekbaar maakt binnen uw organisatie. Er rust namelijk een taboe op pesten. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond dan dat ze bij hun leidinggevende aan de bel trekken. De kans is dus groot dat u het pesten niet opmerkt tenzij u er speciaal op let en aandacht aan besteedt.