Leidinggevende onderschat belasting door mantelzorg

22 maart 2022 | Door redactie

Leidinggevenden moeten vaker vragen of werknemers mantelzorgtaken verrichten. De extra belasting die dit met zich meebrengt, vergroot het risico dat werknemers uitvallen. Als de leidinggevende dit weet, kan hij de juiste maatregelen nemen om de werknemer te ondersteunen.

De dubbele belasting voor mantelzorgende vrouwelijke werknemers blijkt door zowel huisartsen als bedrijfsartsen onderschat te worden. Dit blijkt uit het in de zorgsector uitgevoerde onderzoek Kennisprogramma Gender en Gezondheid door onder andere hoogleraar Jet Bussemaker van het LUMC. Ook leidinggevenden beseffen niet welke extra belasting dit met zich meebrengt. Dat juist vrouwen zijn onderzocht, komt omdat in de zorg veel vrouwen werken en vrouwen ook vaker mantelzorger zijn. 28% van de zorgmedewerkers geeft ook hulp aan een zieke partner, ouder of ander familielid. Voor het onderzoek is gekeken naar de manier waarop bedrijfsartsen en huisartsen, hr-managers en leidinggevenden omgaan met werknemers die mantelzorg verlenen.

Mantelzorgers komen thuis niet tot rust

Werknemers die tijdelijk overbelast zijn, krijgen vaak het advies een paar weken rust te nemen. Maar als de werknemer voor een familielid of vriend moet zorgen, komt hij thuis juist niet tot rust en dat is niet bevorderlijk voor herstel. De onderzoekers pleiten ervoor dat leidinggevenden vaker zelf vragen of een werknemer met mantelzorg te maken heeft, omdat werknemers niet uit zichzelf vertellen dat ze de combinatie werk en mantelzorg belastend vinden. Ze geven wel aan moe te zijn en stress te hebben, maar niet dat ze de zorg voor een ziek familielid als zwaar ervaren. Nederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers en een op de vier werknemers combineert mantelzorg met een baan. 

Sociale steun leidinggevende voorkomt verzuim

Sociale steun van de leidinggevende is een belangrijke factor bij het voorkomen van verzuim. Voorwaarde hiervoor is een open, veilige omgangscultuur waarin de werknemer zich kwetsbaar durft op te stellen. Werkende mantelzorgers zijn soms bang voor negatieve gevolgen als bekend is op het werk dat ze mantelzorger zijn. Of ze wachten te lang met bespreken van eventuele knelpunten. Leidinggevenden kunnen door trainingen leren om signalen van dreigend verzuim op te vangen en om hierover met de werknemer in gesprek te gaan. Verder pleiten de onderzoekers voor een betere samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen.