Meer maatregelen nodig tegen ongewenst gedrag

15 juni 2018 | Door redactie

In een Kamerbrief waarschuwt staatssecretaris Van Ark van SZW dat werkgevers blijvend aandacht moeten besteden aan de risico’s van ongewenst gedrag. Ze laat daarom onderzoek doen naar het verzuim door PSA en neemt maatregelen om PSA bij werkgevers onder de aandacht te brengen.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trekt aan de bel; in een Kamerbrief waarschuwt zij dat werkgevers het risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) serieus moeten nemen. Hoewel haar voorganger de afgelopen vier jaar campagne heeft gevoerd tegen ongewenst gedrag en werkstress, vallen nog steeds te veel werknemers uit door psychische klachten. Ongewenst gedrag zoals agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten kan leiden tot stress. Hierdoor kunnen werknemers ziek worden en zelfs langdurig arbeidsongeschikt. Vooral ongewenst gedrag door collega’s heeft grote impact. Van alle werknemers had 16% hier in 2017 mee te maken. Het gaat dan onder andere om pesten (8%) en seksuele intimidatie (2%). Pesten komt in alle organisaties en bij alle opleidingsniveaus voor. Het is een hardnekkige vorm van ongewenst gedrag.

Uitzendkrachten vaker last van pesten door collega’s

De staatssecretaris wil ongewenst gedrag de komende jaren op de agenda laten staan. Zij heeft daarbij onder meer de volgende speerpunten:

  • Netwerk en Week van de Werkstress
    TNO en OVAL nemen de organisatie van de Week van de Werkstress over. Die vindt plaats van 12 t/m 15 november 2018. Het onderwerp ongewenst gedrag zal extra aandacht krijgen.
  • Rol vertrouwenspersoon
    Slachtoffers van ongewenst gedrag moeten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Er loopt een onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen in organisaties en hoe deze kan bijdragen aan de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Uitzendkrachten en pestgedrag
    Uitzendkrachten hebben naar verhouding meer last van pesten op het werk (10%) dan werknemers in vaste dienst (8%). HR-professionals blijken hier nauwelijks van op de hoogte zijn. Er komen maatregelen voor uitzendbureaus en inlenende bedrijven voor de aanpak van pestgedrag.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten