Meeste discriminatie door ongelijke behandeling

5 juli 2022 | Door redactie

Meer dan 10 procent van de Nederlanders heeft zich in 2021 de voorgaande twaalf maanden gediscrimineerd gevoeld, zo laat het CBS weten. Minder dan 10 procent maakt hiervan echter melding. Dat blijkt uit de nieuwe Veiligheidsmonitor die onlangs is gepubliceerd.

Voor de nieuwe Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn de gegevens over ervaren discriminatie onder Nederlanders in kaart gebracht. Hiervan gaf 11% aan zich in 2021 in de voorafgaande 12 maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld; omgerekend zijn dat 1,6 miljoen mensen. De gronden waarop het meest gediscrimineerd werd, zijn ras en huidskleur (4%), nationaliteit (3%) en geslacht, leeftijd, geloof en levensovertuiging (2%). De manier waarop mensen discriminatie ervaren, verschilt. Bijna 60% van de mensen die voelden gediscrimineerd te worden, had last van ongelijke behandeling, benadeling of voortrekken van bepaalde groepen mensen. Daarna kwamen discriminerende opmerkingen het vaakst voor (40%).

Discriminatie wordt weinig gemeld

Net als op de werkvloer wordt maar weinig melding gemaakt van discriminatie. Minder dan 10% van de respondenten die zich gediscrimineerd voelde, doet dit. Het onderzoek meldt niet waarom mensen dit niet doen. Er zijn verschillende mogelijkheden om discriminatie te melden. Allereerst bij  discriminatie.nl, een centraal meldpunt van de Rijksoverheid, die weer kunnen doorverwijzen naar een antidiscriminatievoorziening (adv) bij mensen in de eigen buurt. Melden kan ook via de app Meld Discriminatie NU, online bij de politie en bij het College voor de Rechten van de Mens. Drie procent van de deelnemers aan het onderzoek deed een melding bij de eigen werkgever. Blijkbaar is het lastig voor werknemers om discriminatie op het werk te melden.

Beleid tegen discriminatie op het werk

Discriminatie staat in het Wetboek van Strafrecht en is dus strafbaar. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren om ongewenst gedrag (een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)) waaronder discriminatie, te voorkomen. Onderdeel van dit beleid kan zijn:

  • aanstellen van een of meer vertrouwenspersonen;
  • instellen van een klachtencommissie;
  • opstellen van een gedragscode;
  • hanteren van een duidelijke meldprocedure voor ongewenst gedrag.

 

 

Bijlagen bij dit bericht