Meeste uitkeringen vanwege ziekte door psychische klachten

17 maart 2022 | Door redactie

Psychische klachten zijn nog steeds de meest voorkomende reden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen. In 2020 was dit bij vier op de tien werknemers het geval, zo meldt het CBS. En dat verschilt eigenlijk weinig van de cijfers van tien jaar eerder.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 42% van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2020 te maken heeft met psychische klachten. In 2020 kregen 345.800 werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend op grond van psychische klachten. In 2011 waren dat 348.100 werknemers. Dat is dus maar een klein verschil. Ook in de andere hoofdcategorieën voor toekenning van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid veranderde weinig. Op de tweede plaats staan ziekten van het bot- en spierstelsel (154.000 gevallen), gevolgd door ziekten van het zenuwstelsel en oog- en oorziekten met 84.000 gevallen. Psychische aandoeningen, waaronder burn-out en depressie, zijn daarmee wel al jaren de hoofdreden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen.

Vrouwen vaker beroep met psychosociale belasting

Er is sinds 2015 wel een toename te zien van het aantal vrouwen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt toegewezen vanwege psychische klachten. Dat komt voor een deel doordat de arbeidsparticipatie van vrouwen de laatste jaren is toegenomen. Ook is het risico op arbeidsongeschiktheid voor vrouwen groter dan voor mannen, zo blijkt uit onderzoek van UWV. Vrouwen werken relatief vaak in de zorg, een sector met meerdere arbeidsrisico’s, waaronder hoge werkdruk en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook werken vrouwen relatief vaak in lager betaalde banen, wat ook een risico vormt voor langdurig ziekteverzuim. Het onderzoek van UWV is in te zien via uwv.nl.