Nieuw klachtenloket rentederivaten

Mocht u een meningsverschil hebben met uw bank over uw rentederivaten, dan kunt u vanaf 26 januari 2015 terecht bij het tijdelijke klachtenloket van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

5 januari 2015 | Door redactie

Het nieuwe loket is een laagdrempelig alternatief voor een gang naar de rechter. Het loket is tijdelijk en sluit eind 2016. Voordat u een klacht mag indienen, moet u eerst de klachtenprocedure van uw bank doorlopen. Het loket is bijzonder, omdat het Kifid zich normaal gesproken richt op klachten van consumenten. De reglementen – aan de hand waarvan het loket uw geschil straks beoordeelt – heeft het Kifid afgestemd met MKB-Nederland. De reglementen moeten nog wel goedgekeurd worden door de minister van Financiën. Hierna is het nieuwe klachtenloket een feit.

Als u gelijk krijgt ontvangt u uw bijdrage terug

U kunt bij het Kifid aankloppen als u de klachtenprocedure bij uw bank heeft doorlopen zonder het door u gewenste resultaat. Als u een klacht wilt indienen, moet uw onderneming aangemerkt worden als ‘kleine onderneming’ volgens de definitie van de Europese Commissie:

  • Op het moment dat u het rentederivaat afsloot moeten er minder dan 50 werknemers in dienst zijn geweest;
  • Daarnaast moet u op dat moment een omzet of balanstotaal hebben gehad van maximaal € 10 miljoen.

De vordering is gebonden aan een maximum van € 1 miljoen. De banken betalen de kosten van het loket, maar u moet wel een bijdrage van € 500 betalen als u een klacht indient. Als u in hoger beroep gaat kost dit u € 1000. Deze bijdrage ontvangt u terug als u gelijk krijgt. Houd er rekening mee dat de uitspraken van het Kifid bindend zijn!