Nieuw klachtenloket rentederivaten

5 januari 2015 | Door redactie

Mocht u een meningsverschil hebben met uw bank over uw rentederivaten, dan kunt u vanaf 26 januari 2015 terecht bij het tijdelijke klachtenloket van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Het nieuwe loket is een laagdrempelig alternatief voor een gang naar de rechter. Het loket is tijdelijk en sluit eind 2016. Voordat u een klacht mag indienen, moet u eerst de klachtenprocedure van uw bank doorlopen. Het loket is bijzonder, omdat het Kifid zich normaal gesproken richt op klachten van consumenten. De reglementen – aan de hand waarvan het loket uw geschil straks beoordeelt – heeft het Kifid afgestemd met MKB-Nederland. De reglementen moeten nog wel goedgekeurd worden door de minister van Financiën. Hierna is het nieuwe klachtenloket een feit.

Als u gelijk krijgt ontvangt u uw bijdrage terug

U kunt bij het Kifid aankloppen als u de klachtenprocedure bij uw bank heeft doorlopen zonder het door u gewenste resultaat. Als u een klacht wilt indienen, moet uw onderneming aangemerkt worden als ‘kleine onderneming’ volgens de definitie van de Europese Commissie:

  • Op het moment dat u het rentederivaat afsloot moeten er minder dan 50 werknemers in dienst zijn geweest;
  • Daarnaast moet u op dat moment een omzet of balanstotaal hebben gehad van maximaal € 10 miljoen.

De vordering is gebonden aan een maximum van € 1 miljoen. De banken betalen de kosten van het loket, maar u moet wel een bijdrage van € 500 betalen als u een klacht indient. Als u in hoger beroep gaat kost dit u € 1000. Deze bijdrage ontvangt u terug als u gelijk krijgt. Houd er rekening mee dat de uitspraken van het Kifid bindend zijn!