Op werk met elkaar in gesprek over psychische klachten

2 juni 2022 | Door redactie

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oke’ is van start gegaan. Het doel van de campagne is om de drempel te verlagen om te praten over psychische klachten. Juist op de werkvloer blijkt het lastig te zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De campagne geeft tips.

Sinds de coronacrisis hebben meer mensen last van psychische klachten. De drempel om daarover te praten is hoog. Dat geldt vooral op het werk en vooral als de klachten voor verzuim zorgen. Uit schaamte en angst niet begrepen te worden, vertellen werknemers niet dat ze een psychische aandoening hebben zoals een depressie of een angststoornis. De centrale boodschap in de vervolgcampagne ‘Hey, het is oké’ die onlangs van start is gegaan, is dan ook dat je iemand met een psychische aandoening kunt helpen door het gesprek erover te beginnen. Zo kunnen collega’s en leidinggevenden laten merken dat ze de ander zien en kunnen ze voorkomen dat diegene zich afzondert.

Taboe op psychische aandoeningen wegnemen

De meerjarencampagne ‘Hey, het is oké’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van de campagne is om het taboe rond psychische aandoeningen weg te nemen en het onderwerp bespreekbaar te maken. Niet alleen voor mensen met een psychische aandoening zelf, maar ook of juist voor hun omgeving zoals het werk. Een deel van de tips en adviezen op heyhetisoke.nl is bedoeld voor werknemers en werkgevers. Werkgevers doen er goed aan om in ieder geval te zorgen voor een vertrouwenspersoon in de organisatie en eventueel de bedrijfsarts om advies te vragen. Ook zijn ze verplicht beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werknemers met een psychische aandoening zijn extra kwetsbaar en lopen meer risico.