Preventie tegen pesten schiet tekort

22 april 2015 | Door redactie

Er is te weinig preventie om pesten op de werkvloer te voorkomen en aan de broodnodige voorlichting wordt te weinig gedaan. De Vrije Universiteit is daarom in samenwerking met twee stichtingen de petitie ‘Stop Pesten op het werk!’ gestart.

Pesten op de werkvloer kost de samenleving volgens de Stichting Pesten op de werkvloer, de Stichting Stop Pesten Nu en de Vrije Universiteit (VU) tussen de € 2 miljard en € 4 miljard per jaar. Daarnaast veroorzaakt pesten veel klachten bij de slachtoffers, met soms zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Volgens de initiatiefnemers van de petitie ‘Stop Pesten op het werk!’ is het dus de hoogste tijd dat de regering meer gaat doen om pesten op de werkvloer tegen te gaan.

Voorlichtingscampagne SZW is niet voldoende

Dit jaar gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de voorlichtingscampagne Pesten op de werkvloer inzetten om nieuwe slachtoffers van pesten te voorkomen. Dat is volgens de initiatiefnemers weliswaar goed nieuws, maar nog niet voldoende. Zij denken dat er pas resultaten geboekt worden als er niet alleen aandacht is voor het voorkomen van nieuwe slachtoffers, maar ook voor hulp aan bestaande slachtoffers en voor de verantwoordelijkheid van organisaties.

Strengere handhaving en meer middelen

De initiatiefnemers vragen in de petitie dan ook niet alleen om strengere handhaving, maar ook om meer middelen voor:

  • goede hulp voor slachtoffers;
  • goede beschikbaarheid van onafhankelijke vertrouwenspersonen, artsen en mediators;
  • een uitgebreidere toegankelijkheid van en ruimere bevoegdheden voor de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag;
  • preventie en bewustwording.