SCP: mensen met vast contract iets somberder door corona

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht hoe het gesteld is met het welbevinden van de Nederlandse bevolking tijdens en kort na de lockdown door corona. Daarbij werd de werkende bevolking apart bekeken.

10 september 2020 | Door redactie

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde het rapport Welbevinden ten tijde van corona. Hierin worden diverse bevolkingsgroepen vergeleken, waaronder ook de werkende bevolking. Vergeleken met mensen in opleiding en niet-werkenden lijken mensen met een baan het minst last te hebben gehad van somberheid ten gevolge van de coronalockdown. Maar als het onderzoek inzoomt op werkenden, zijn daarbinnen nog wel verschillen vast te stellen.  

Thuiswerkers somberder

Vergeleken met 2019 was de tevredenheid met het leven het sterkst afgenomen bij mensen met flexibele contracten. Bij ZZP’ers en mensen met een vast contract bleef die op een vergelijkbaar niveau. Maar toen in juli de meeste beperkingen waren versoepeld, liepen mensen met flexibele contracten de achterstand snel weer in. Anders lag het bij de gerapporteerde somberheid. Mensen met een vast contract die ineens moesten thuiswerken (tool), voelden zich somberder dan de andere twee groepen vergeleken met de periode vóór corona. Het SCP denkt dat vooral thuiswerkers geconfronteerd zijn met verande­ring van routines in de werksituatie en gemis aan collega’s, waardoor ze iets vaker somberheid melden. Een groep dus om goed in de gaten te houden (tool).

Gevraagd naar welbevinden 

Het SCP verspreidde voor dit onderzoek een vragenlijst onder ruim 2.000 panelleden vanaf 16 jaar. Er werd onder andere gevraagd naar welbevinden (levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychisch welbevinden en eenzaamheid). Omdat dit onderzoek in eerdere jaren al op een vergelijkbare manier gehouden is, konden de resultaten naast eerder verzamelde uitkomsten gelegd worden.