Video met tips voor veilig en gezond nachtwerk

20 maart 2018 | Door redactie

Werken in de nacht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het advies van de Gezondheidsraad is dan ook om nachtwerk te vermijden of te beperken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte er een nieuwe video over.

Regelmatig werken in nachtdiensten heeft vooral op langere termijn effecten op de gezondheid. Dat is de conclusie die de Gezondheidsraad vorig jaar trok. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft De Gezondheidsraad in oktober 2017 onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. Regelmatig werken in nachtdiensten, verhoogt de kans op aandoeningen als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. In een nieuwe video  informeert het ministerie van SZW werkgevers en werknemers over veilig en gezond werken in de nacht.

Gezondheidsrisico’s nachtwerk in de RI&E

Naast het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten heeft nachtwerk nog andere negatieve gezondheidseffecten, zoals slaperigheid, stress of concentratiestoornissen. Die doen zich al op kortere termijn voor. Werkgevers moeten deze risico’s opnemen in de risico-inventarisatie en-evaluatie(RI&E) en maatregelen nemen om werknemers te beschermen. De maatregelen in het plan van aanpak moeten de risico’s verminderen, zoals een goede voorbereiding van de nachtdienst, voldoende rust en een gezonde levensstijl. De werkgever moet werknemers hierover voorlichten.

Maximum nachtwerk in Arbeidstijdenwet

Omdat de risico’s voor de gezondheid van werknemers toenemen naarmate werknemers langere periode nachtwerk verrichten, pleit de Gezondheidsraad er ook voor om de Arbeidstijdenwet (ATW) (tools) aan te passen. In de ATW staat nu alleen hoe lang nachtdiensten mogen duren, hoeveel diensten achtereen een werknemer mag draaien en hoeveel rusttijd ertussen moet zitten. De Gezondheidsraad wil dat ook een maximum aantal jaar dat een werknemer in nachtdiensten mag werken, aan de wet toevoegen. Minister Koolmees van SZW heeft laten weten hier onvoldoende aanbeveling voor te zien in het advies.