Vroegpensioen vaak door gezondheidsklachten

10 mei 2016 | Door redactie

Gezondheidsproblemen zorgen er vaak voor dat werknemers met vervroegd pensioen gaan. Vooral psychische problemen vormen een belangrijke oorzaak, maar ook rugklachten en reuma zorgen voor vervroegde uitval. Door als werknemer en werkgever steeds weer het gesprek aan te gaan, ontstaat er eerder een werkomgeving waarin werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Psychische problemen blijken de belangrijkste gezondheidsoorzaak te zijn voor vervroegd pensioen (tools). Daarna volgen klachten aan het bewegingsapparaat, zoals reuma en lage rugklachten (tool). Andere chronische gezondheidsproblemen (zoals migraine) spelen geen rol. Dit blijkt uit het proefschrift van Astrid de Wind dat zij bij TNO en het VU medisch centrum uitvoerde. Haar bevindingen zijn gebaseerd op eerder onderzoek van TNO onder ruim 12.000 werknemers.

Sociale werkklimaat moet goed zijn

Ook bleek dat het sociale klimaat op het werk – vooral bij werknemers met gezondheidsproblemen – een belangrijke rol speelde. Voelen werknemers zich gewaardeerd en hebben zij een hogere werkbevlogenheid, dan zullen zij niet zo snel vóór de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken.

Gezonde werkomgeving creëren

Om ervoor te zorgen dat werknemers langer aan het werk blijven, moeten werkgever en werknemer het gesprek met elkaar aan blijven gaan. Zo creëren ze samen een gezonde werkomgeving waarin de werknemers ook gemotiveerd aan de slag blijven. In een functioneringsgesprek (tool) zou de match tussen de werknemer en zijn baan bijvoorbeeld aan bod moeten komen.