Week van de Werkstress draait om versterken mentale kracht

9 november 2021 | Door redactie

Veel werknemers hebben psychisch te lijden van de coronacrisis, de maatregelen en het vele thuiswerken. Het thema van de Week van de Werkstress 2021 sluit daar goed bij aan. In de week van 15 tot en met 19 november gaat alle aandacht uit naar het versterken van mentale kracht.

In de Week van de Werkstress van 15 tot en met 19 november 2021 staat het thema 'Versterken van mentale kracht' centraal. Mentale kracht gaat om het vermogen van mensen om te kunnen omgaan met stress, tegenslag en veranderingen. De coronacrisis heeft nogal wat gevraagd van werknemers op mentaal gebied. Gedwongen thuiswerken, afstand houden, onzekerheid en voor sommigen ook baan- en inkomensverlies hebben er bij werknemers flink ingehakt en geleid tot psychische klachten als somberheid, gevoelens van depressie en stress. In de Week van de Werkstress krijgen werkgevers en werknemers tips en tools om de mentale kracht te versterken en stress bij werknemers te voorkomen en aan te pakken.

Psychische problemen bespreekbaar maken

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers niet worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daaronder valt onder meer hoge werkdruk. Door PSA kunnen werknemers allerlei psychische klachten krijgen, zoals overspannenheid en burn-out en dit kan uiteindelijk stress veroorzaken. Werknemers die uitvallen door stress zijn gemiddeld 55 dagen ziek. Maatregelen nemen om stress te voorkomen is niet alleen verplicht, maar ook verstandig. Dat kan de werkgever doen door te investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers, in het goed organiseren van werk zodat er geen hoge werkdruk ontstaat en in het bouwen aan een open bedrijfscultuur waarin psychische problemen bespreekbaar zijn. Op de site van de Week van de Werkstress staan praktijkvoorbeelden en een toolkit voor maatregelen.  

Rol leidinggevende bij voorkomen psychische klachten

Werknemers in de zorg worden bij uitstek geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. De toch al hoge werkdruk is opgelopen, net als het ziekteverzuim en het einde is nog niet in zicht. Daarnaast kampt de ziekenhuiszorg al langer met een personeelstekort en dat wreekt zich nu. Vanwege de slechte arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en hoge werkdruk is het verloop onder zorgmedewerkers hoog. Op de website van de Week van de Werkstress is de leidraad Voorkomen van mentale klachten bij zorgmedewerkers (pdf) te downloaden. Daaruit blijkt dat leidinggevenden een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van psychische klachten. Zij moeten investeren in een goede relatie met de werknemer en een open cultuur waarin werknemers zich veilig voelen om deze klachten te bespreken.