Zeg ook nee tegen pesten op het werk

10 juni 2015 | Door redactie

Neemt uw werkgever krachtig stelling tegen pestgedrag? Of doet hij er zelf aan mee? Pesten op de werkvloer verziekt de sfeer, leidt tot uitval en verzuim en kost de organisatie uiteindelijk geld. Pesten en werk gaan niet samen!

Daarom is de overheid onlangs weer een nieuwe campagne gestart tegen pesten op het werk. Pesten op het werk komt vaker voor dan u denkt.Pestgedrag moet aangepakt worden en dat is een zaak van werkgever en werknemer. Bedrijven waar gepest wordt zijn uiteindelijk slechter af. De sfeer is niet goed, er is ziekteverzuim, de productiviteit daalt en het is schadelijk voor het imago. Pesten gaat iedereen aan, ook u, ook als u het signaleert maar er niets mee doet.

Pesten niet altijd zichtbaar

Werkgevers moeten duidelijk zijn dat pesten niet kan. Het pestgedrag is niet altijd zichtbaar. Wat begint met plagen en roddelen, kan uitlopen op pesten. En digitaal pesten is moeilijker vast te stellen. Weet u zeker dat pesten bij u niet voorkomt? Met een online test op een speciale Facebook-pagina kunt u dat achterhalen. Ga na of u makkelijk bij iemand terecht kunt als u pestgedrag signaleert. Hoe stelt uw werkgever zich op en kunt u anoniem bij een vertrouwenspersoon terecht? Bezwijk niet voor groepsdruk, ook al is dat moeilijk. Porbeer dan zelf medestanders te vinden die er net zo over denken als u.