Zeven maatregelen om technostress te beperken

20 april 2015 | Door redactie

Nieuwe technologieën komen in een hoog tempo op ons af. Het continu aanpassen aan deze technologieën en het gebruiken ervan kan voor technostress zorgen. Neemt uw organisatie maatregelen om deze vorm van stress in te perken?

Bijblijven op technologisch gebied is voor de meeste organisaties belangrijk om de concurrentie te kunnen bijbenen. Dit vraagt echter wel om aanpassingsvermogen. Bovendien kan technologie zorgen voor afhankelijkheid en een vervaagde grens tussen werk en privé. Sommige werknemers hebben hier moeite mee. Dit resulteert mogelijk in een lagere productiviteit en slechtere gezondheid.

Draag bij aan het tegengaan van technostress

U kunt een rol spelen bij het in goede banen leiden van technische aanpassingen. Door aan de volgende zaken te denken, beperkt u technostress onder de werknemers.

  • Zorg dat een arbospecialist in een vroeg stadium betrokken wordt bij de invoering van nieuwe software of apparatuur. Check of hier ook eindgebruikers bij betrokken worden.
  • Als uit de RI&E blijkt dat het gebruik van technologie een mogelijk risico is, laat dan een verdiepings-RI&E uitvoeren en identificeer hiermee risicofuncties en werkzaamheden.
  • Stel een preventiemedewerker aan die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als aandachtspunt heeft. Laat hem – naast de normale PSA-factoren – ook aandacht besteden aan het effect van nieuwe technologie op de werknemers.
  • Plan periodiek een geneeskundig onderzoek dat is gericht op risico’s bij functies waar werknemers veel werken met (vernieuwende) computertechnologieën.
  • Bij geautomatiseerde processen is taal een belangrijke factor. Hoe staat het met de taalvaardigheid van werknemers? Is daar bij de invoering van nieuwe technologie rekening mee gehouden? En zijn andere benodigde vaardigheden op voldoende niveau?
  • Maak samen met uw arbodienst of interne arbospecialist een protocol thuiswerken. Denk hierbij aan afspraken over werktijden, tijdregistratie, bereikbaarheid buiten werktijd en het privégebruik van de werktelefoon en -laptop.
  • Ga voor een multidisciplinaire aanpak. Stress die wordt veroorzaakt door technologie kan alleen aangepakt worden als ICT, HR en arbodeskundigen samen planmatig aan de slag gaan.